ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Adam Stefan Czap a BiyrLab (dále jen „BiyrLab“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje Zákazníků služeb BiyrLab zahrnujících objednávání potravin a návštěvníků internetových stránek biyrlab.com (dále jen „Internetové stránky“).

Termín „Služby BiyrLab“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje jak na Internetové stránky. Termín „Zákazník“ a „vy“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje na zákazníky a potenciální zákazníky naší společnosti, zákazníky a potenciální zákazníky našich dceřiných společností, zástupce a potenciální zákazníky a Zákazník Služeb BiyrLab. Zákazníkem společnosti BiyrLab se stáváte, jakmile se zaregistrujete k Službě BiyrLab a zřídíte si zákaznický účet nebo vytvoříte Objednávku.

V našich zásadách ochrany osobních údajů popisujeme mj. typy osobních údajů, které zpracováváme, způsob, jakým je zpracováváme, a jak vy, subjekt údajů, můžete uplatnit svá práva (např. právo vznést námitku, právo na přístup). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na Internetových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali.

1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti BiyrLab.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Zákazník v níže uvedených zemích vystupují společnost Adam Stefan Czap a BiyrLab jako společný správce údajů. To znamená, že společnost BiyrLab a Adam Stefan Czap určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Společnost Adam Stefan Czap byla určena jako osoba odpovědná za zpracování veškerých žádostí a dotazů subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany BiyrLab jménem místních společných správců.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI BiyrLab

Jméno: Adam Stefan Czap
IČ: 01117025
Adresa: Pod Císařkou 3262, Praha 150 00
E-mailová adresa: info@biyrlab.com
biyrlab.com

Společnost BiyrLab jmenovala inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A JEJICH ZDROJE

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: data a analytická data.

Zákaznické data

Zákaznické data jsou vaše osobní údaje, jejímž jménem využíváte Služby BiyrLab (dále jen „Zákazník“), které jsou nám přímo poskytnuty. My jsme oprávněni shromažďovat data Zákazníka různými způsoby, včetně na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem či registrace ke Službám BiyrLab, objednání informačního zpravodaje nebo vyplnění formuláře. Prosím, vezměte na vědomí, že shromažďujeme i údaje o veškerých transakcích a platbách, které provádíte v rámci Služeb BiyrLab.

Data nezbytná k využívání Služeb Biyrlab

Následující osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, pro účely našich oprávněných zájmů při plnění smluvních závazků vůči Zákazníkovi a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Po uzavření smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem nám  poskytne vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Při registraci ke Službám BiyrLab a založení zákaznického účtu nám musíte sdělit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • informace týkající se vaší platební karty jako její číslo a datum platnosti (údaje nezbytné za účelem objednání potravin prostřednictvím Služeb BiyrLab, které ovšem společnost BiyrLab neukládá, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany)

Zákaznická data, která poskytujete dobrovolně

O své zkušenosti Zákazník se můžete podělit tak, že nám sdělíte následující informace:

Doplňující informace k účtu:

 • fotografie
 • dodací adresa
 • údaje o místě (pokud souhlasíte se zpracováním údajů o vašem místě)
 • další informace, které poskytnete buď při založení zákaznického účtu, nebo později při úpravě svého profilu

Další informace. Jsme oprávněni zpracovávat i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako:

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení našich služeb
 • marketingový souhlas či nesouhlas
 • informace, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu, včetně nahrávek hovorů s naším oddělením služeb zákazníkům

Vedle zákaznických dat, které nám poskytnete, zpracováváme i některé vaše osobní údaje, které nám poskytne třetí strana. 

Analytická data

Ačkoli běžně analytická data k vaší identifikace jako fyzické osoby nepoužíváme, někdy vás z nich rozpoznáme, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s zákaznickými daty. V takových situacích lze, dle platných právních předpisů, analytická data považovat rovněž za osobní údaje, a my s nimi tak nakládáme.

Jsme oprávněni automaticky shromažďovat následující Analytická data, když navštívíte Služby BiyrLab nebo komunikujete v jejich rámci:

Informace o zařízení. Shromažďujeme následující informace o technickém zařízení, které používáte, když využíváte Služby BiyrLab:

 • zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI
 • země
 • IP adresa
 • typ a verze vyhledavače
 • operační systém
 • poskytovatel internetových služeb
 • identifikátor reklamy vašeho zařízení
 • identifikátor návštěvníka

Informace o užívání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte Služby BiyrLab:

 • čas strávený v rámci Služeb BiyrLab
 • komunikace v rámci Služeb BiyrLab
 • informace o objednávkách, které zadáváte prostřednictvím Služeb BiyrLab
 • URL internetových stránek, které navštívíte před a po návštěvě Služeb BiyrLab
 • datum a čas vašich návštěv Služeb BiyrLab
 • oddíly Služeb BiyrLab, které navštívíte
 • produkty, které v rámci Služeb BiyrLab vyhledáváte

Cookies

Za účelem shromažďování Analytických dat a dalších informací v rámci toho, když Zákazník navštěvuje Služby BiyrLab, a jejich ukládání používáme různé technologie, včetně cookies a webových signálů.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané a ukládané ve vašem zařízení, díky kterým můžeme identifikovat návštěvníky Služeb BiyrLab a umožnit jim jejich využívání a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. Cookies využíváme k vylepšování Služeb BiyrLab a služeb pro naše Zákazník. Cookies nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Cookies používáme, abychom přizpůsobili Služby BiyrLab a poskytovali informace v souladu se zájmy jednotlivých našich Zákazník. Některé cookies jsou nezbytné za účelem používání a plynulého běhu Služby BiyrLab a používají se např. za účelem zapamatování si volby vašeho jazyka a země. Jiné cookies sbírají informace o tom, jak se Služba BiyrLab používá, např. často navštěvovaný obsah, za účelem jejího zlepšení. Cookies můžeme používat i za účelem reklamy na platformě Služby BiyrLab i na vybraných platformách třetí strany.     

Zákazník jsou oprávněni nastavit svůj internetový vyhledavač, a odmítnout tak cookies, nebo být na každé nové cookies upozorněni. Informace, jak nastavit cookies na některých frekventovaných vyhledavačích najdete např. prostřednictvím následujících odkazů:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Prosím, vezměte na vědomí, že některé části Služeb BiyrLab zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud cookies odmítnete.

Webový signál je technologie, která umožňuje identifikovat navštěvníky internetových stránek a čtenáře e-mailů a např. zjistit, že byl e-email přečten. 

Služby webové analytiky

Služby BiyrLab využívají analytiku Google a jiné služby webové analytiky za účelem vytváření analytických dat a zpráv o tom, jak návštěvníci využívají internetové stránky a jak zlepšit Služby BiyrLab. Přehled o analytice Google najdete na Google Analytics. Analytiku Google můžete odmítnout prostřednictvím následujícího nástroje vyhledavače: Google Analytics opt-out add-on.

4. ÚČELY A OPRÁVNĚNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účely

Existuje několik účelů, pro které společnost BiyrLab zpracovává vaše osobní údaje. Některé z níže uvedených se mohou uplatnit současně:

za účelem poskytování Služeb BiyrLab a plnění našich smluvních závazků (právní důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem)

Společnost BiyrLab zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla nabízet Služby BiyrLab na základě smlouvy, kterou s ní uzavřete, nebo z jiných důvodů nezbytných za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností BiyrLab. Společnost BiyrLab je též oprávněna zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné za účelem zájmu, který je zákonný a pro společnost BiyrLab důležitý.

Údaje používáme např. ke zpracování vašich žádostí, komunikaci s vámi, ke zpracování vaší platby a jakékoli (případné) finanční náhrady, a našim partnerům (kurýrům) poskytujeme informace, které jsou nezbytné pro přípravu či doručení vaší objednávky. Pokud kontaktujete oddělení služeb zákazníkům, pak informace, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom zodpověděli vaše dotazy či vyřešili vaši reklamaci.

za účelem plnění našich zákonných povinností (právní důvod: splnění zákonných povinností)

Společnost BiyrLab zpracovává vaše údaje, aby mohla plnit své zákonné povinnosti. Tyto údaje zahrnují údaje nezbytné ke splnění povinnosti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným úřadům, např. finanční správě.

za účelem vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost BiyrLab je oprávněna zpracovávat osobní údaje související s vyřizováním reklamací, vymáháním pohledávek a soudními řízeními. Jsme rovněž oprávněni zpracovávat údaje za účelem prevence podvodů a zneužívání našich služeb a za účelem zajištění bezpečnosti dat, systémů a sítě.

pro účely komunikace se zákazníky a marketingu (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost BiyrLab zpracovává vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala ve věci Služeb BiyrLab a informovala vás o souvisejících změnách. Vaše osobní údaje se též využívají za účelem marketingu Služeb BiyrLab. Zpracování je založeno na zákonném zájmu, tj. kdy personalizujeme naše nabídky, poskytujeme vám relevantnější služby a analyzujeme informace o vašich zájmech a zpětnou vazbu pro účely rozvoje našich služeb.

za účelem zlepšování kvality a analýzy trendů (právní důvod: oprávněný zájem)

Za účelem zlepšování kvality Služeb BiyrLab je společnost BiyrLab též oprávněna zpracovávat informace o tom, jak je využíváte, např. formou analýzy trendů využívání Služeb BiyrLab. Osobní údaje lze využívat i např. pro účely přehledů spokojenosti zákazníků, abychom mohli zajistit, že naše služby odpovídají vašim potřebám. Je-li to možné, využíváme k tomuto účelu pouze souhrnné údaje, které nejsou personalizované.

Právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich smluvních závazků vůči vám a zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem našeho oprávněného zájmu, a to vedení našeho podniku, udržení a rozvoje naší obchodní činnosti a vytváření a udržování vztahů se zákazníky. Pokud vaše údaje využíváme pro účely našeho oprávněného zájmu, vždy vyvažujeme jak naše zájmy, tak vaše právo na soukromí, např. nabízíme vám možnost odmítnout jednoduchým způsobem marketingová sdělení a používáme údaje, které nejsou personalizované, je-li to možné.

V některých sekcích Služeb BiyrLab můžete být vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje bez vašeho souhlasu nezpracováváme. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Společnost BiyrLab ukládá vaše osobní údaje zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru. Nicméně subjekty, které nám poskytují služby, a naše provozy se nacházejí na několika místech. Z tohoto důvodu jsme my a subjekty, které nám poskytují služby, oprávněni předávat vaše osobní údaje a mít k nim přístup i v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor a trvalé bydliště Zákazníka.

Činíme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Zákazníka v jurisdikcích, kde se zpracovávají. Odpovídající ochranu při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajišťujeme na základě sérií dohod se subjekty, které nám poskytují služby, zejména standardních smluvních doložek, nebo jinou formou.

Podrobné informace o předávání osobních údajů vám poskytneme, když se s námi spojíte na jakékoli z výše uvedených adres.

6. PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v rámci organizace BiyrLab a jen v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdílíme se třetí stranou mimo organizaci BiyrLab pouze za následujících podmínek: 

za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které poskytují služby

Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně (např. kurýrovi, který objednávku doručuje), v rozsahu, ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb BiyrLab. Jsme rovněž oprávněni poskytnout vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem nebo oprávněným subjektům a partnerům, které nám poskytují služby nebo s námi spolupracují (včetně ukládání údajů, účetnictví, prodeje a marketingu), aby je pro nás zpracovali, a subjektům, které poskytují platební služby, aby pro nás zpracovaly vaše platby.

Pokud osobní údaje zpracovává třetí strana jménem společnosti BiyrLab, přijímáme odpovídající smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně za účelem vymezeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s veškerými platnými právními předpisy, podle našich pokynů a v souladu s příslušnými závazky zachování mlčenlivosti a bezpečnostními opatřeními.

Prosím, mějte na paměti, že poskytujete-li své osobní údaje třetí straně přímo, např. prostřednictvím odkazu ve Službách BiyrLab, budou tyto údaje zpracovávány v souladu se zásadami a standardy této třetí strany.

Partnerům za účelem poskytnutí Služeb BiyrLab

Třetí straně, jako je Partner, který připravuje anebo doručuje objednávku, kurýrní služba, která doručuje objednávku, předáváme vaše osobní údaje nezbytné k poskytnutí Služeb BiyrLab.  

z právních důvodů a na základě právních postupů

Jsme oprávněni sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou mimo BiyrLab, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup a využívání osobních údajů je důvodně nezbytné pro: (i) dodržení veškerých platných zákonů a právních předpisů anebo soudních rozhodnutí; (ii) zjišťování podvodů, trestných činů, bezpečnostních a technických problémů a jejich předcházení a řešení anebo (iii) ochranu zájmů, majetku a bezpečnosti společností BiyrLab, Zákazníku a veřejnosti, je-li to v souladu s právními předpisy. Je-li to možné, budeme vás o takovémto zpracování osobních údajů informovat.

z jiných oprávněných důvodů

Bude-li společnost BiyrLab účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje podniku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené Zákazníka informovat. 

s výslovným souhlasem

Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou mimo společnost BiyrLab je možné jen s vaším výslovným souhlasem. Vy máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat; za tímto účelem nás kontaktujte.

7. DOBA ULOŽENÍ

Společnost BiyrLab neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb BiyrLab nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování. Maximální doba uložení se tedy může lišit dle účelu. Společnost BiyrLab činí důvodné kroky k tomu, aby vedla přesné osobní údaje a vymazala osobní údaje, které jsou nesprávné nebo nepotřebné.

Většina osobních údajů Zákazníka souvisejících s jeho zákaznickým účtem Služeb BiyrLab bude vymazána 90 dnů poté, kdy Zákazník tento svůj účet zruší. Po uplynutí této lhůty lze ukládat pouze takové osobní údaje Zákazníka uvedené v jeho  zákaznickým účtu, jejichž zpracování se vyžaduje ze zákona nebo které jsou důvodně nezbytné ke splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je vyřizování reklamací, účetnictví, interní výkaznictví a narovnání. Veškeré osobní údaje Zákazníka související s jeho zákaznickým účtem budou vymazány 10 let poté, kdy Zákazník zrušil svůj účet Služeb BiyrLab, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení.

Analytická data Zákazníků, kteří nemají účet Služeb BiyrLab, ukládáme po dobu 90 dnů. 

8. VAŠE PRÁVA

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte možnost nahlížet na určité osobní údaje prostřednictvím zákaznického účtu Služeb BiyrLab, nebo si vyžádat kopii osobních údajů. K tomu využijte výše uvedené kontaktní údaje. 

 

Právo na odvolání souhlasu

Je-li zpracování založeno na souhlasu Zákazníka, je Zákazník oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností využívat Služby BiyrLab. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnění nesprávných a neúplných údajů, které o vás vedeme; za tímto účelem nás kontaktujte. Některé osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat prostřednictvím svého zákaznického účtu Služeb BiyrLab.

Právo na výmaz

Jste rovněž oprávněni požádat nás o výmaz svých osobních údajů z našeho systému, např.v případě, kdy data již nejsou potřebná pro účel, pro který byly shromážděny . Vaší žádosti vyhovíme, pokud nemáme oprávněný důvod tak neučinit. Prosím, vezměte však na vědomí, že pokud si přejete vymazat své údaje, nebudeme pak schopnit nadále vám poskytovat Službu BiyrLab nebo určitou její část.  

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému využívání osobních údajů, jsou-li tyto údaje zpracovávány za jiným účelem, než je nezbytné k poskytování Služeb BiyrLab nebo ke splnění zákonných povinností. Např. můžete požádat o to, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro účely přímého marketingu či profilování na základě zákonného zájmu. Vznesete-li námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, můžete mít omezenou možnost využívat Služby BiyrLab. 

Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování osobních údajů, např. když dosud nedošlo k výmazu či opravě údajů nebo vyřízení námitky anebo když nemáme oprávněný důvod vaše údaje zpracovávat. Dojde-li k omezení zpracování, vaše osobní údaje pouze uschováme, ale nebudeme je nadále zpracovávat. Např. budete-li namítat přesnost svých osobních údajů, tyto údaje nebudou zpracovávany, dokud nebude zajištěno, že tato data jsou přesná. Vaše možnost využívat Služby BiyrLab však může být v takovém případě omezena.  

Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracování údajů probíhá automaticky a na základě smlouvy či souhlasu, máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a předat je třetí osobě. 

Jak tato práva uplatňovat

Výše uvedená práva uplatníte dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu, která je uvedena výše, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti Zákazníka. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

9. PŘÍMÝ MARKETING

Na základě vztahu mezi vámi jako zákazníkem a společností BiyrLab jsme oprávněni zasílat vám informace, zprávy a nabídky týkající se Služby BiyrLab. V ostatních případech využíváme vaše údaje pro přímý marketing jen na základě vašeho výslovného souhlasu. Zákazník má právo zakázat nám používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu. Zákazník toto právo uplatní tak, že nás kontaktuje na výše uvedené adrese nebo využije funkce Služeb BiyrLab a odmítne zasílání sdělení přímého marketingu (Profile à Settings à Push marketing opt-out) nebo využije odkaz pro zrušení zasílání zpráv přímého marketingu.

10. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se Zákazník domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, je oprávněn podat stížnost na příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Zákazník je rovněž oprávněn podat svou stížnost na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého bydliště.

11. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. kódování, firewall, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je. Pravidelně testujeme bezpečnost Služeb BiyrLab, systémů a jiných aktiv.

Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k porušení bezpečnosti, které by pravděpodobně mohlo mít negativní dopad na soukromí Zákazníků, co nejdříve příslušné Zákazníků a ostatní dotčené strany, včetně příslušných úřadů, je-li to dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné, informujeme.