POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Adam Stefan Czap i BiyrLab („BiyrLab” lub „my”) przetwarzają dane osobowe Klientów BiyrLab, w tym zamawiających produkty spożywcze, oraz odwiedzających stronę internetową biyrlab.com („Serwis”).

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Usługi BiyrLab” odnosi się zarówno do Serwisu. Terminy „Klient” i „Ty” w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do klientów i potencjalnych klientów naszej Spółki, klientów i potencjalnych klientów naszych podmiotów stowarzyszonych, agentów i potencjalnych klientów oraz Klienta BiyrLab. Stajesz się Klientem BiyrLab, gdy tylko zarejestrujesz się w Usłudze BiyrLab i założysz Konto Klienta lub utworzysz Zamówienie.

W naszej polityce prywatności opisujemy m.in. rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych, sposób ich przetwarzania oraz sposób, w jaki osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swoich praw (np. prawo sprzeciwu, prawo dostępu).

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w razie potrzeby ze względu na zmiany w praktykach przetwarzania danych lub z innych powodów. Aktualną wersję niniejszej polityki można znaleźć w Serwisie. Nie zmienimy znacząco niniejszej Polityki prywatności ani nie ograniczymy Twoich praw bez uprzedniego powiadomienia.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez BiyrLab.

Adam Stefan Czap oraz BiyrLab działają jako administratorzy danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta w krajach wymienionych poniżej. Oznacza to, że BiyrLab i Adam Stefan Czap określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Adam Stefan Czap został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wszelkich próśb i zapytań od osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez BiyrLab w imieniu lokalnych administratorów.

2. DANE KONTAKTOWE BiyrLab

Imię i nazwisko: Adam Stefan Czap

IČ: 01117025

Adres: Pod Císařkou 3262, Praha 150 00

Adres e-mail: info@biyrlab.com

biyrlab.com 

Nazwa: BiyrLab

BiyrLab wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez powyższe dane kontaktowe.

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I ICH ŹRÓDŁA

Gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe można podzielić na dwie główne kategorie: dane i dane analityczne.

Dane klienta

Dane Klienta to Twoje dane osobowe, w imieniu których korzystasz z Usług BiyrLab („Klient”), które są nam przekazywane bezpośrednio. Jesteśmy uprawnieni do zbierania danych Klienta na różne sposoby, w tym na podstawie umowy o świadczenie usług z Klientem lub rejestracji w Usługach BiyrLab, zamówienia newslettera informacyjnego lub wypełnienia formularza. Należy pamiętać, że zbieramy również informacje o wszystkich transakcjach i płatnościach dokonywanych za pośrednictwem Usług BiyrLab.

Dane niezbędne do korzystania z Usług Biyrlab

Poniższe dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej między Tobą a nami, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na wypełnieniu naszych zobowiązań umownych wobec Klienta oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Po zawarciu umowy o świadczenie usług z Klientem przekaże nam Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Rejestrując się w usługach BiyrLab i zakładając konto klienta, musisz podać nam następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • informacje o Twojej karcie płatniczej, takie jak jej numer i data ważności (dane niezbędne do zamówienia jedzenia za pośrednictwem Usług BiyrLab, których jednak BiyrLab nie przechowuje, ponieważ korzysta z usług podmiotów trzecich w celu realizacji płatności)

Dane Klienta, które podajesz dobrowolnie

Możesz podzielić się swoim doświadczeniem klienta, podając nam następujące informacje:

Dodatkowe informacje o koncie:

 • zdjęcie
 • adres dostawy
 • dane lokalizacyjne (jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych lokalizacyjnych)

Dodatkowe informacje, które podajesz podczas tworzenia konta klienta lub później, gdy edytujesz swój profil

Więcej informacji. Możemy również przetwarzać inne informacje, które nam dobrowolnie przekazujesz, takie jak:

 • informacje, które podajesz w ramach wyceny naszych usług
 • zgoda lub brak zgody marketingowej
 • informacje, które przekazujesz nam telefonicznie, e-mailem lub na czacie, w tym nagrania rozmów z naszym działem obsługi klienta

Oprócz danych klientów, które nam przekazujesz, przetwarzamy również niektóre Twoje dane osobowe, które są nam przekazywane przez stronę trzecią.

Dane analityczne

Chociaż zwykle nie używamy danych analitycznych do identyfikacji użytkownika jako osoby, czasami rozpoznajemy na podstawie tych danych, samodzielnie lub w połączeniu lub w połączeniu z danymi klientów. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za dane osobowe można uznać również dane analityczne i w ten sposób się z nimi obchodzimy.

Jesteśmy uprawnieni do automatycznego zbierania następujących Danych Analitycznych, gdy odwiedzasz lub komunikujesz się w ramach Usług BiyrLab:

Informacje o urządzeniu. Zbieramy następujące informacje o sprzęcie technicznym, z którego korzystasz podczas korzystania z usług BiyrLab:

urządzenie, jego numer identyfikacyjny oraz IMEI

 • Kraj
 • adres IP
 • typ i wersja wyszukiwarki
 • system operacyjny
 • dostawca usług internetowych
 • identyfikator reklamy Twojego urządzenia
 • identyfikator gościa

Informacje o użytkowaniu. Zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z Usług BiyrLab:

 • czas spędzony w BiyrLab Usługi
 • komunikacja w ramach Usługi BiyrLab
 • informacje o zamówieniach składanych za pośrednictwem Usług BiyrLab
 • Adres URL odwiedzanej witryny przed i po Usługach BiyrLab
 • data i godzina Twoich wizyt w BiyrLab Usługi
 • sekcje Usług BiyrLab, które odwiedzasz
 • produkty, których szukasz w ramach Usług BiyrLab

Ciasteczka (Cookies)

Używamy różnych technologii, w tym plików cookie i sygnalizatorów internetowych, do zbierania i przechowywania Danych analitycznych i innych informacji, gdy Klient odwiedza Usługi BiyrLab.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim urządzeniu, które pozwalają nam identyfikować osoby odwiedzające Serwisy BiyrLab i umożliwiać im korzystanie z nich oraz tworzenie zbiorczych informacji o naszych odwiedzających. Używamy plików cookie, aby ulepszać Usługi i usługi BiyrLab dla naszego Klienta. Pliki cookie nie uszkodzą Twojego urządzenia ani plików. Wykorzystujemy pliki cookies w celu dostosowania Usług BiyrLab oraz dostarczania informacji zgodnych z zainteresowaniami naszych indywidualnych Klientów. Niektóre pliki cookies są niezbędne w celu korzystania i prowadzenia Serwisu BiyrLab i służą np. do zapamiętania Twojego wyboru języka i kraju. Inne pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania z Serwisu BiyrLab, takie jak często odwiedzane treści, w celu ich ulepszania. Możemy również wykorzystywać pliki cookie w celu reklamy na platformie BiyrLab Services oraz na wybranych platformach podmiotów trzecich.

Klient ma prawo skonfigurować swoją wyszukiwarkę internetową, a tym samym odrzucić pliki cookie lub zostać powiadomionym o wszelkich nowych plikach cookie. Informacje o tym, jak ustawić pliki cookie w niektórych często odwiedzanych wyszukiwarkach, można znaleźć na przykład pod następującymi linkami:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że niektóre części Usług BiyrLab mogą nie działać poprawnie, jeśli odrzucisz pliki cookie.

Web beacon to technologia, która pozwala identyfikować odwiedzających witrynę internetową i czytelników poczty e-mail oraz np. dowiedzieć się, że wiadomość e-mail została przeczytana.

Usługi analityki internetowej

BiyrLab korzysta z Google Analytics i innych usług analityki internetowej w celu generowania danych analitycznych i raportów dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Witryny i jak ulepszać Usługi BiyrLab. Przegląd Google Analytics można znaleźć w Google Analytics. Możesz zrezygnować z Google Analytics za pomocą następującej wyszukiwarki: Dodatek do rezygnacji z  Google Analytics opt-out add-on.

4. CELE I PRZYCZYNY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Cele

Istnieje kilka celów, dla których BiyrLab przetwarza Twoje dane osobowe. Niektóre z poniższych mogą mieć zastosowanie w tym samym czasie:

w celu świadczenia Usług BiyrLab i wypełnienia naszych zobowiązań umownych (podstawa prawna: wykonanie umowy i prawnie uzasadniony interes)

BiyrLab przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci Usług BiyrLab na podstawie zawartej z nim umowy lub z innych przyczyn niezbędnych do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a BiyrLab. BiyrLab jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne ze względu na interes prawny i ważny dla BiyrLab.

Wykorzystujemy dane m.in. do przetwarzania Twoich żądań, komunikowania się z Tobą, przetwarzania Twojej płatności i (ewentualnej) rekompensaty finansowej oraz dostarczania naszym partnerom (kurierom) informacji niezbędnych do przygotowania lub dostarczenia Twojego zamówienia. Jeśli skontaktujesz się z obsługą klienta, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub rozwiązać Twoją skargę.

w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (przyczyna prawna: wypełnienie obowiązków prawnych)

BiyrLab przetwarza Twoje dane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. Dane te obejmują dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prowadzenia księgowości oraz udzielania informacji właściwym organom, np. administracji finansowej.

w celu obsługi reklamacji i postępowań sądowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes)

BiyrLab jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z obsługą reklamacji, windykacją oraz postępowaniami sądowymi. Jesteśmy również upoważnieni do przetwarzania danych w celu zapobiegania oszustwom i niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, systemów i sieci.

w celach komunikacji z klientem i marketingu (podstawa prawna: uzasadniony interes)

BiyrLab przetwarza Twoje dane osobowe w celu kontaktu z Tobą w sprawie Usług BiyrLab i informowania Cię o zmianach z tym związanych. Twoje dane osobowe wykorzystywane są również w celu marketingu Usług BiyrLab. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie, tj. gdy personalizujemy nasze oferty, dostarczamy Ci bardziej odpowiednie usługi oraz analizujemy informacje o Twoich zainteresowaniach i informacje zwrotne w celu rozwoju naszych usług.

w celu poprawy jakości i analizy trendów (przyczyna prawna: uzasadniony interes)

W celu poprawy jakości Usług BiyrLab, BiyrLab jest również uprawniony do przetwarzania informacji o tym, w jaki sposób z nich korzystasz, np. poprzez analizę trendów w korzystaniu z Usług BiyrLab. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane np. do raportowania satysfakcji klientów, dzięki czemu możemy zapewnić, że nasze usługi odpowiadają Twoim potrzebom. W miarę możliwości używamy do tego celu wyłącznie danych agregowanych, które nie są spersonalizowane.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie i obowiązków prawnych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie zarządzania naszą firmą, utrzymania i rozwoju naszej działalności gospodarczej oraz tworzenia i utrzymywania relacji z klientami. Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane do celów naszego prawnie uzasadnionego interesu, zawsze równoważymy zarówno nasze interesy, jak i Twoje prawo do prywatności, np. oferujemy Ci możliwość odrzucenia komunikatów marketingowych w prosty sposób i w miarę możliwości korzystamy z danych, które nie są spersonalizowane .

W niektórych sekcjach Usług BiyrLab możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych bez Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW POZA EUROPĄ

BiyrLab przechowuje Twoje dane osobowe głównie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak podmioty, które świadczą nam usługi i prowadzą naszą działalność, znajdują się w kilku miejscach. Z tego powodu zarówno my, jak i podmioty świadczące nam usługi jesteśmy uprawnieni do przenoszenia Twoich danych osobowych i dostępu do nich nawet w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i miejscem stałego zamieszkania Klienta.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta w jurysdykcjach, w których są one przetwarzane. Odpowiednią ochronę zapewniamy przy przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie szeregu umów z podmiotami świadczącymi dla nas usługi, w szczególności standardowych klauzul umownych standard contractual clauses lub w innej formie.

Szczegółowych informacji o przekazywaniu danych osobowych udzielimy, gdy skontaktujesz się z nami pod którymkolwiek z powyższych adresów.

6. BENEFICJENCI

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko w BiyrLab i tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym spoza BiyrLab wyłącznie pod następującymi warunkami:

w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności udostępniamy informacje autoryzowanym usługodawcom

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu (np. kurierowi, który dostarcza zamówienie) w zakresie, w jakim jest to potrzebne do świadczenia Usług BiyrLab. Jesteśmy również upoważnieni do przekazywania Twoich danych osobowych naszym podmiotom powiązanym lub upoważnionym i partnerom, którzy dostarczają lub współpracują z nami (w tym przechowywanie danych, księgowość, sprzedaż i marketing) w celu przetwarzania dla nas oraz podmiotom świadczącym usługi płatnicze, w celu przetwarzania Twoich płatności dla nas.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez podmiot trzeci w imieniu BiyrLab, podejmujemy odpowiednie środki umowne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, naszymi wytycznymi i zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami do zachowania poufności i środkami bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że jeśli przekażesz swoje dane osobowe bezpośrednio podmiotowi trzeciemu, np. za pośrednictwem linku w Usługach BiyrLab, dane te będą przetwarzane zgodnie z politykami i standardami tego podmiotu.

Partnerzy w celu świadczenia Usług BiyrLab

Przekazujemy Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług BiyrLab podmiotowi trzeciemu, np. Partnerowi przygotowującemu lub dostarczającemu zamówienie, firmie kurierskiej, która dostarcza zamówienie.

ze względów prawnych i na podstawie procedur prawnych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronie trzeciej spoza BiyrLab, jeśli uważamy w dobrej wierze, że dostęp do danych osobowych i ich wykorzystanie jest uzasadnione w celu: (i) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lub orzeczeń sądowych; (ii) wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy związane z oszustwami, przestępczością, bezpieczeństwem i problemami technicznymi; lub (iii) chronić interesy, własność i bezpieczeństwo BiyrLab, Klienta i społeczeństwa, zgodnie z wymogami prawa. W miarę możliwości poinformujemy Cię o takim przetwarzaniu danych osobowych.

z innych uzasadnionych powodów

Jeśli BiyrLab jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, mamy prawo przekazać Twoje dane osobowe zainteresowanej stronie trzeciej. Jednak nadal będziemy zachowywać poufność wszystkich Twoich danych osobowych. Wszystkich naszych Klientów, których to dotyczy, poinformujemy o przekazaniu danych osobowych oraz o tym, że ich przetwarzanie będzie podlegało innym zasadom ochrony danych osobowych.

za wyraźną zgodą

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim spoza BiyrLab jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bezpłatnie; skontaktuj się z nami w tym celu.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

BiyrLab nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo i w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług BiyrLab lub ich poszczególnych części. Czas przechowywania zależy od charakteru informacji i celu ich przetwarzania. Maksymalny czas przechowywania może zatem różnić się w zależności od celu. BiyrLab podejmuje uzasadnione kroki, aby zachować dokładne dane osobowe i usunąć dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niepotrzebne.

Większość danych osobowych Klienta związanych z jego kontem Klienta BiyrLab zostanie usunięta 90 dni po anulowaniu tego konta przez Klienta. Po tym okresie tylko takie dane osobowe Klienta, które zostały wskazane w jego koncie klienta, których przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa lub które są racjonalnie niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak obsługa reklamacji, księgowość, raportowanie wewnętrzne i rozliczenia, mogą być przechowywane. . Wszystkie dane osobowe Klienta związane z jego kontem klienta zostaną usunięte 10 lat po tym, jak Klient zlikwidował jego konto w BiyrLab Services, z wyjątkiem danych osobowych niezbędnych w niektórych wyjątkowych sytuacjach, takich jak postępowanie sądowe.

Dane analityczne dla Klientów nie posiadających konta BiyrLab Services przechowujemy przez okres 90 dni.

8. TWOJE PRAWA

Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy. Masz możliwość przeglądania niektórych danych osobowych za pośrednictwem konta klienta BiyrLab Services lub zażądania kopii danych osobowych. Skorzystaj z powyższych danych kontaktowych.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta, Klient jest uprawniony do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bezpłatnie. Wycofanie zgody może skutkować ograniczeniami w korzystaniu z Usług BiyrLab. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do poprawiania i uzupełniania nieprawidłowych i niekompletnych informacji, które posiadamy na Twój temat; skontaktuj się z nami w tym celu. Możesz poprawiać lub aktualizować niektóre dane osobowe za pośrednictwem swojego konta klienta BiyrLab.

Prawo do usunięcia

Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszego systemu, np. gdy dane nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane. Spełnimy Twoją prośbę, chyba że mamy uzasadniony powód, aby tego nie robić. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz usunąć swoje dane, nie będziemy już mogli świadczyć Ci Usługi BiyrLab lub jakiejkolwiek jej części.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane w celu innym niż niezbędny do świadczenia Usług BiyrLab lub wypełnienia obowiązków prawnych. Np. możesz zażądać, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, możesz mieć ograniczony dostęp do Usług BiyrLab.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. jeżeli dane nie zostały jeszcze usunięte lub sprostowane lub sprzeciw został zgłoszony lub gdy nie mamy uzasadnionego powodu, aby przetwarzać Twoje dane. Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, będziemy przechowywać tylko Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich już przetwarzać. Np. jeśli sprzeciwisz się dokładności swoich danych osobowych, dane te nie będą przetwarzane, dopóki nie zostanie zapewnione, że te dane są prawidłowe. Jednak w takich przypadkach możliwość korzystania z Usług BiyrLab może być ograniczona.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie umowy lub zgody masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz przekazać je podmiotowi trzeciemu.

Jak skorzystać z tych praw

Z powyższych uprawnień skorzystasz listownie lub e-mailem przesłanym na nasz adres podany powyżej, w którym podasz następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Jesteśmy uprawnieni do żądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta. Mamy prawo odrzucić lub obciążyć wniosek, który jest bezpodstawnie powtarzany, nieproporcjonalny lub ewidentnie bezzasadny.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

Na podstawie relacji między Tobą jako klientem a BiyrLab jesteśmy uprawnieni do wysyłania Ci informacji, nowości i ofert dotyczących Usługi BiyrLab. W innych przypadkach wykorzystujemy Twoje dane do marketingu bezpośredniego tylko za Twoją wyraźną zgodą. Klient ma prawo zabronić nam wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, badania rynku oraz profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Klient korzysta z tego prawa, kontaktując się z nami pod powyższym adresem lub korzystając z funkcji Usług BiyrLab i odmawiając wysyłania komunikatów marketingu bezpośredniego (Profil à Ustawienia à Push marketing opt-out) lub korzystając z linku do rezygnacji z wysyłania komunikatów marketingu bezpośredniego .

10. ZŁOŻENIE SKARGI

Jeżeli Klient uważa, że ​​przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Klient ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania.

11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Stosujemy środki administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Środki te obejmują między innymi szyfrowanie, zapory ogniowe, urządzenia zabezpieczające i systemy praw dostępu. Celem naszych kontroli bezpieczeństwa jest utrzymanie odpowiedniego poziomu poufności, integralności, dostępności, odporności i możliwości odzyskania danych. Regularnie testujemy bezpieczeństwo BiyrLab Services, systemów i innych aktywów.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może mieć negatywny wpływ na prywatność Klientów, powiadomimy odpowiednich Klientów i inne zaangażowane strony, w tym właściwe organy, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, tak szybko, jak niezbędny.