Warunki korzystania z usługi

Korzystając z Usług sklepu internetowego BiyrLab e-shop, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

Dlatego przed skorzystaniem z Usług BiyrLab e-shop  należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie korzystaj ze sklepu internetowego BiyrLab e-shop. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszelkiego korzystania z Usługi sklepu internetowego BiyrLab, jak również do zawartej na jego podstawie Umowy kupna. Szczegółowy opis sklepu internetowego BiyrLab e-shop (zwany dalej „Usługami BiyrLab”) oraz informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie biyrlab.com.

Jeśli posiadasz konto klienta „BiyrLab e-shop”, to niniejszy Regulamin dotyczy naszej grupy klientów, która aktywowała funkcję „BiyrLab e-shop” (dalej „Klient”) w odniesieniu do składanych przez Ciebie Zamówień.

1. Definicje

Umowa Kupna” to umowa dotycząca zakupu produktów oraz wszelkich usług dostawy określonych w Zamówieniu.

BiyrLab“ to: Adam Stefan Czap., Pod Císařkou 3262,150 00 Praga 5, Czechy, IČ: 01117025

BiyrLab e-shop” to cyfrowy serwis internetowy o nazwie biyrlab.com, który BiyrLab udostępnia osobom fizycznym i prawnym w celu zamawiania produktów.

Konto sklepu internetowego BiyrLab” to konto klienta na stronie biyrlab.com.

Usługi BiyrLab” oznaczają witrynę internetową biyrlab.com i inne dodatkowe funkcje wymienione na stronie biyrlab.com.

Klient” to osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usług BiyrLab.

Produkty detaliczne”, „Produkty” to piwa, żywność, materiały użytkowe i inne dostarczane przez sklep internetowy BiyrLab e-shop.

2. Dane o BiyrLab

Adam Stefan Czap., Pod Císařkou 3262.150 00 Praga 5, Czechy, IČ: 01117025

Nazwa firmy: “Browar BiyrLab“,

Adres e-mail: info@biyrlab.com.

Informacje o tożsamościach, produktach i usługach partnerów będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej BiyrLab.

3. Opis usług

3.1. BiyrLab zapewnia platformę, na której Klient kupuje wybrane przez siebie piwo, artykuły spożywcze, produkty detaliczne i usługi dostawy. Jeśli kupujesz piwo, żywność, firma ułatwia zakup poprzez swój e-sklep BiyrLab. BiyrLab świadczy również usługi dostawcze w związku z zakupem piwa i artykułów spożywczych. W przypadku usług dostawy BiyrLab Klienci są obciążani opłatą za wysyłkę.

3.2. BiyrLab udostępnia informacje o swoich produktach i usługach oferowanych w ramach Usług i Cen Produktów. W ramach Usług zawsze otrzymujesz informację o obowiązującej opłacie transportowej i opłacie serwisowej. Jeśli cierpisz na jakiekolwiek alergie lub masz inne ograniczenia dietetyczne, skontaktuj się z nami. Na życzenie udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat piw, produktów spożywczych. Sprzedaż i zakup produktów i usług może również podlegać dodatkowym warunkom określonym w Usługach. Cena Produktów Detalicznych ustalana jest na podstawie ceny z dnia złożenia Zamówienia.

BiyrLab dostarcza informacje o alergenach i inne niezbędne informacje dotyczące konkretnych produktów dotyczące Produktów Detalicznych w Serwisie. BiyrLab jest odpowiedzialny za dostarczanie wszelkich informacji o produktach detalicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem UE nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

BiyrLab może nałożyć pewne ograniczenia na Twoje Zamówienie, takie jak limity ilościowe i limity wielkości Zamówienia. BiyrLab jest odpowiedzialny za informowanie Cię o wszelkich ograniczeniach dostępności jakichkolwiek Produktów Detalicznych. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy produkt będzie chwilowo niedostępny, BiyrLab zrealizuje Twoje Zamówienie bez uwzględniania tego elementu w Zamówieniu. Nie zostaniesz obciążony za produkty, które nie są dostępne w momencie składania Zamówienia.

Klient dokonuje wyboru produktów i usług, które chce nabyć i zamawia je w sposób wiążący, na warunkach, o których jest wcześniej poinformowany w ramach Usług (zwane dalej „Zamówieniem”). Z chwilą dostarczenia Zamówienia BiyrLab i Klient zawierają Umowę Sprzedaży. BiyrLab wyśle ​​Klientom paragon.

3.3. BiyrLab przygotuje i dostarczy Klientowi (jeśli zlecono również usługę dostawy) produkty określone w Zamówieniu.

3.4. Klient nie może już anulować wysłanego Zamówienia. Nie możesz anulować złożonego Zamówienia Produktu i Dostawy. Dlatego przed wysyłką dokładnie sprawdź kolejność produktów i usług.

3.5. Niezależnie od Artykułu 3.4. Jako konsument masz prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów Detalicznych w terminie 14 dni od daty otrzymania tych produktów. Możesz odstąpić od Umowy sprzedaży kontaktując się z BiyrLab w powyższym terminie odstąpienia od umowy i zwracając produkt do punktu sprzedaży, w którym złożyłeś Zamówienie. W przypadku zwrotu produktu prosimy o okazanie potwierdzenia otrzymanego od BiyrLab. Jeśli skontaktujesz się z BiyrLab w związku ze zwrotem produktu lub zażądasz zwrotu ceny zakupu z powodu wady, uszkodzenia lub innej wady produktu, BiyrLab może poprosić Cię o przesłanie zdjęcia produktu w celu udokumentowania i weryfikacji wad .

BiyrLab przestrzega ograniczeń w zakresie praw konsumentów do odstąpienia od umowy określonych w odpowiednich przepisach. Niektóre towary mogą być z mocy prawa wyłączone spod prawa konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, w tym:

Żywność i produkty, które ze względu na swój charakter nie mogą być odsprzedane lub szybko psują się lub się starzeją

Produkty, które ze względu na swój charakter stają się nieodłączne od innych produktów po ich otrzymaniu

Towary wykonane lub wyprodukowane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją i instrukcją Klienta

Oznacza to, że nie możesz np. zwrócić produktów spożywczych po ich zakupie, powołując się na swoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Po złożeniu Zamówienia nie możesz wycofać, anulować ani zmodyfikować Zamówienia takich Produktów Detalicznych. Proszę dokładnie sprawdzić swój wybór przed złożeniem zamówienia.

3.6. Produkty detaliczne należy zwrócić jak najszybciej po odstąpieniu od Umowy sprzedaży, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia. Zwracany produkt musi być nieużywany i musi być możliwy do odsprzedaży. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany w oryginalne opakowanie lub w podobny sposób. Jeśli zwracany towar uległ w jakikolwiek sposób zmianie lub zmniejszeniu, nie przysługuje Ci pełny zwrot pieniędzy.

3.7. Produkty detaliczne objęte opcją odstąpienia należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym złożyli Państwo Zamówienie za pośrednictwem e-sklepu BiyrLab. W przypadku chęci zwrotu produktów prosimy o kontakt. Dokonana przez Klienta płatność zostanie zwrócona przez BiyrLab w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. BiyrLab zwróci cenę zakupu zwracanego produktu w taki sam sposób, w jaki za niego zapłaciłeś i na to samo konto bankowe, z którego złożyłeś Zamówienie. W przypadku dostawy Zamówień opłata za transport i usługi nie podlega zwrotowi.

4. Konta

4.1. Przysługuje Ci ograniczone, niewyłączne, odwołalne, niezbywalne prawo dostępu do Usług BiyrLab oraz prawo do korzystania z Usługi BiyrLab i treści udostępnianych za jej pośrednictwem w formie, którą Ci oferujemy, wyłącznie w tych celach .

4.2. Jeżeli Klient chce skorzystać z Usługi BiyrLab, musi założyć konto klienta zgodnie z instrukcją rejestracji zawartą na biyrlab.com. Aby zarejestrować konto, musisz podać nazwę klienta i hasło. Przekażesz również BiyrLab pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu oraz podasz co najmniej jedną prawidłową metodę płatności. Zgadzasz się, że informacje są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BiyrLab, zapoznaj się z Polityką prywatności BiyrLab. Klient zapewnia, że ​​dane dostępowe do Konta Klienta oraz podobne informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Konta są traktowane jako poufne i są wykorzystywane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient może mieć tylko jedno osobiste konto klienta. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje konto, skontaktuj się z nami; odpowiednie kontakty można znaleźć powyżej.

4.3. W przypadku podejrzenia, że ​​dane dostępowe do jego konta uzyskała osoba nieuprawniona lub że osoba nieuprawniona ma dostęp do jego konta, niezwłocznie informuje o tym BiyrLab. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi BiyrLab i wszelkie działania w ramach swojego konta klienta.

4.4. Aby skorzystać z usługi BiyrLab, należy podać ważny numer karty kredytowej lub poinformować o innej metodzie płatności. BiyrLab nie przechowuje informacji o Twojej metodzie płatności; informacje te są przechowywane przez podmiot trzeci, który świadczy usługi płatnicze na rzecz BiyrLab. Zgadzasz się zapłacić za wszelkie zakupy dokonane w wyniku korzystania z usługi BiyrLab.

5. Płatności

5.1. Klient dokonuje zapłaty ceny zakupu określonej w Zamówieniu w odpowiedni sposób, który jest oferowany w ramach Serwisu BiyrLab.

5.2. Klient jest uprawniony do wywiązania się z obowiązku zapłaty ceny zakupu wyłącznie w jednej z internetowych form płatności wymienionych w Serwisie BiyrLab. Po zapłaceniu ceny zakupu na rzecz BiyrLab Klient wywiązał się z obowiązku dokonania płatności.

5.3. Płatność zostanie rozliczona z karty kredytowej Klienta lub pobrana przy dostarczeniu Zamówienia. BiyrLab jest uprawniony do zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie kredytowej Klienta podczas wysyłania Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu BiyrLab. BiyrLab korzysta z usług stron trzecich w celu przetwarzania płatności.

6. Dostawa zamówienia

6.1. W przypadku zamówienia przez Klienta dostawy Zamówienia za pośrednictwem Usługi BiyrLab, Zamówienie zostanie dostarczone do miejsca potwierdzonego przez Klienta w ramach Usługi BiyrLab. Klient musi podać adres danego miejsca w ramach Usługi BiyrLab. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu oraz instrukcji dostawy zamówienia za pośrednictwem Serwisu BiyrLab. Usługi dostawy dla Klienta świadczy Partner.

6.2. W przypadku korzystania z Usługi BiyrLab może być wymagany zakup określonej minimalnej kwoty. O kwocie tej zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu BiyrLab. Jeśli wartość Zamówienia nie odpowiada przynajmniej minimalnej wymaganej kwocie, będziesz mógł dopłacić różnicę lub kupić więcej produktów.

6.3. Klient musi być dostępny pod numerem telefonu podanym przez Serwis BiyrLab. Jeśli nie jest dostępny pod podanym numerem telefonu, BiyrLab lub Partner ma prawo anulować dostawę.

6.4. Klient ma prawo zamówić dostawę Zamówienia w możliwie najkrótszym czasie (standardowy sposób dostawy) lub w określonym wcześniej ustalonym terminie.

7. Odbiór Zamówienia w siedzibie Partnera

7.1. Jeżeli Klient nie zleca dostawy produktów Partnera, ale ich odbiór w jego siedzibie, może odebrać produkty w wybranym przez siebie lokalu. Gdy tylko produkty będą gotowe do odbioru, Klient otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. BiyrLab jest uprawniony do określenia warunków identyfikacji Klienta przy odbiorze zamówionych produktów.

8. Oszacowanie czasu dostawy

8.1. Każdy czas dostawy lub odbioru lub inny czas, o którym BiyrLab powiadomi Klienta do Usług BiyrLab, jest jedynie szacunkowy. Nie ma gwarancji, że Zamówienie zostanie dostarczone lub gotowe do odbioru lub w przewidywanym terminie. Na czas dostawy produktów mogą również wpływać różne czynniki, takie jak natężenie ruchu, ruch w godzinach szczytu i warunki pogodowe.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Usługą BiyrLab i związaną z nią dokumentacją oraz wszystkie jej części i kopie pozostają wyłączną własnością BiyrLab lub jej podwykonawców / licencjodawców. „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie i prawa pokrewne (w tym prawa do baz danych, katalogów i zdjęć), patenty, wzory użytkowe, prawa do wzorów, znaki towarowe, tajemnice handlowe, know-how i wszelkie inne formy praw zarejestrowanych i niezarejestrowanych jako własność intelektualna .

9.2. Na mocy niniejszego Regulaminu Klientowi nie przysługują żadne Prawa Własności Intelektualnej związane z Usługą BiyrLab; BiyrLab i jego podwykonawcy/licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie.

10. Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu BiyrLab

10.1. Z usługi BiyrLab mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

10.2. Klient korzysta z Usług BiyrLab zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulaminami, w tym regulaminami sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków i innych produktów, których sprzedaż jest ograniczona ze względu na wiek. Jeśli w kraju Klienta można dostarczyć alkohol, tytoń i inne produkty z ograniczeniem wiekowym, dostawa produktów z ograniczeniem wiekowym może zostać odrzucona, jeśli Klient nie jest w stanie udowodnić pełnoletności i posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wymagany prawem wiek. Dostawa produktu(ów), których sprzedaż jest ograniczona ze względu na wiek, może zostać odmówiona również w niektórych innych przypadkach zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się Klient (np. przy dostawie napojów alkoholowych Klient wykazuje oznaki nietrzeźwości ). Z tych powodów, jeśli produkty z ograniczeniem wiekowym nie zostaną dostarczone, BiyrLab ma prawo obciążyć Klienta podwójną opłatą za wysyłkę (i ewentualnie opłatą serwisową) jako rekompensatę za zwrot produktu (ów).

10.3. BiyrLab stale rozwija Serwis i jest uprawniony do dokonywania zmian w części lub całości lub do usuwania różnych jego części, w tym funkcji, produktów.

10.4. BiyrLab zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do umożliwienia, w razie potrzeby, dostarczania, publikowania lub udostępniania określonych treści i informacji za pośrednictwem Usługi BiyrLab, takich jak opinie lub prośby o wsparcie związane z Usługą BiyrLab, lub do udziału w konkursach lub promocje. wydarzenia. Wszelkie Treści Klienta dostarczone w ten sposób pozostają Twoją własnością. Jednak dostarczając Treści klienta BiyrLab, udzielasz BiyrLab ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, przenoszalnej, bezpłatnej licencji na dalszą dystrybucję, używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie i publikowanie oraz używanie w inny sposób we wszystkich formatach. w ramach istniejących i przyszłych kanałów, bez uprzedniego powiadomienia lub zgody oraz bez wynagrodzenia pieniężnego dla Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do udzielenia tych praw BiyrLab i że Treści Klienta i ich wykorzystanie nie są obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób szkodliwe, oraz że korzystanie przez Ciebie z Treści Klienta nie będzie naruszać ani nadużywać własności intelektualnej, własności lub reklamy prawa. oraz prywatności osób trzecich lub jakiegokolwiek naruszenia obowiązujących przepisów lub regulacji.

10.5. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie wszelkich obiektów lub urządzeń (np. telefonu) oraz połączeń niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług BiyrLab oraz wszelkich związanych z nimi opłat.

10.6. Możesz korzystać z Usług BiyrLab i dowolnej jej zawartości wyłącznie w celach niekomercyjnych. Surowo zabrania się używania jakichkolwiek systematycznych wyszukiwań, takich jak roboty, roboty sieciowe, pająki, oprogramowanie do ekstrakcji, zautomatyzowane procesy lub urządzenia do skrobania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług BiyrLab.

10.8. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Adam Stefan Czap Pod Císařkou 3262 Praga 150 00, chyba że zaznaczono inaczej. Adam Stefan Czap przetwarza wszystkie uzyskane od niego dane osobowe Klienta zgodnie z Polityką Prywatności BiyrLab.

11. Czas trwania i wypowiedzenie

11.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje jako wiążąca umowa pomiędzy BiyrLab a Klientem, do odwołania, przez cały okres korzystania przez Klienta z Usługi Biyrlab.

11.2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi BiyrLab. BiyrLab zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego zakończenia świadczenia Usługi BiyrLab w dowolnym momencie.

12. Reklamacje

12.1. Należy pamiętać, że usługa Biyrlab może zostać przerwana lub zakończona w dowolnym momencie. Usługa BiyrLab może również zostać czasowo zawieszona. Nie używaj usługi BiyrLab do tworzenia kopii zapasowych danych. Chociaż BiyrLab dokłada uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi BiyrLab w sposób terminowy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach. BiyrLab nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących niezawodności, terminowości, jakości i trwałości Usługi BiyrLab lub dostarczanych za jej pośrednictwem towarów lub usług, ani też dotyczących ciągłego i bezbłędnego działania Usługi BiyrLab.

12.2. BiyrLab przygotowuje Zamówienie zgodnie z informacjami podanymi przez Klienta oraz w czasie wyświetlanym w Serwisie BiyrLab. W przypadku jakichkolwiek wad (dostawy) Zamówienia, Klient ma prawo skontaktować się z działem obsługi klienta BiyrLab, za pośrednictwem adresu e-mail info@biyrlab.com lub telefonicznie.

13. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

13.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem czeskim.

13.2. Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że nie możesz zostać pozbawiony swoich praw wynikających z krajowych przepisów o ochronie konsumentów obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania.

13.3. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy w kraju siedziby Klienta. Konsumentowi zawsze przysługuje jednak prawo do wytoczenia powództwa przed sąd właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś Klientem, który ma miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, Ty i BiyrLab macie prawo do korzystania z Platformy Rozwiązywania Sporów Komisji Europejskiej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ta jest dostępna pod adresem ec.europa.eu/odr. Masz również prawo skierować spór do Rady ds. Sporów Konsumenckich lub innej odpowiedniej instytucji pozasądowej w Twoim miejscu zamieszkania lub siedziby (UOKiK oraz Państwowa Inspekcja Handlowa, uokik.gov.pl w Polsce).

14. Zmiany

14.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą ulec zmianie.

14.2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie BiyrLab. Nie będziemy dokonywać istotnych zmian w Warunkach świadczenia usług ani ograniczać praw Klienta wynikających z Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, zaprzestanie korzystania z Usługi BiyrLab.

15. Przeniesienie

15.1. BiyrLab jest uprawniony do przeniesienia, w całości lub w części, swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług na podmiot stowarzyszony lub następcę prawnego lub nabywcę lub cesjonariusza swoich aktywów biznesowych związanych z Usługą BiyrLab bez uprzedniej zgody Klienta.

15.2. Klient nie jest uprawniony do cesji w całości ani w części jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

***** ***

Zaktualizowano 10.06.2022