💚 planetu a chmel

2022-04-25
Poster RLU
Planet day Logo 1

Monitorování ATP (Adenosine Triphosphate) umožňuje stálá a spolehlivá data pro vyhodnocení účinnosti každé každého čištění a sanitace. Pochopení výsledků ATP objasňuje mikrobiologické trendy. Snížili jsme energii, vodu a čas při každém čištění a sanitaci, což je v rozporu s naším slibem ZERO EMISION.